Surat Kebenaran

Beberapa surat kebenaran untuk rujukan pihak berkenaan. Dokumen diletakkan watermark untuk keselamatan.

Surat kebenaran Pejabat Agama Petaling

benar jais

benar polis

benar fama

pws_lanjutan2018

Advertisements