Surat Kebenaran

Beberapa surat kebenaran untuk rujukan pihak berkenaan. Dokumen diletakkan watermark untuk keselamatan.

Surat kebenaran pembinaan :

Warta tanah. Tapak masjid LOT 94292:

 

Surat kebenaran kutipan derma :

Surat kebenaran Pejabat Agama Petaling, Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS)

benar jais

benar polis

benar fama

pws_lanjutan2018