Sijil Wakaf

Contoh resit wakaf :

Resit rasmi dari Majlis Agama Islam Selangor ini adalah sah untuk tuntutan cukai LHDN. Semua wakaf anda diselia oleh perbadanan wakaf selangor. Resit akan dipos ke pewakaf jika diperlukan.

Versi pdf pula adalah utk mereka yg memerlukan resit biasa sahaja iaitu bukan untuk tuntutan cukai LHDN. Resit ini dikeluarkan oleh pihak kami sendiri dalam format PDF.

 

Versi bercetak :

Sijil Wakaf

Sijil Wakaf

Surat Kelulusan mengutip derma sepertimana yang dikeluarkan oleh pihak Perbadanan Wakaf Selangor, MAIS.

SURAT KELULUSAN PERBADANAN WAKAF SELANGOR, MAIS PART 1

SURAT KELULUSAN PAGE 2 PART 2

 

“Bandingan (pahala) orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah seperti sebiji benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, dan pada tiap-tiap tangkai itu pula terdapat seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi setiap yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (Kurniaannya) lagi Maha Mengetahui.”  (Surah al-Baqarah: Ayat 261)

Daripada Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

“Apabila mati anak Adam, terputus amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariah (wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan kepadanya.” (Hadith Riwayat Muslim)

Istilah wakaf adalah berkait dengan infaq, zakat dan sedeqah. Ia adalah termasuk dalam mafhum infaq yang disebut oleh Allah sebanyak 60 kali dalam al-Quran.

Ketiga-tiga perkara ini bermaksud memindahkan sebahagian daripada segolongan umat Islam kepada mereka yang memerlukan. Namun, berbanding zakat yang diwajibkan ke atas umat Islam yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan sedeqah yang menjadi sunat yang umum ke atas umat Islam; wakaf lebih bersifat pelengkap (compliment) kepada kedua-dua perkara tersebut. Disamping itu, apa yang disumbangkan melalui zakat adalah tidak kekal dimana sumbangannya akan digunakan dalam bentuk hangus, sedangkan harta wakaf adalah berbentuk produktif iaitu kekal dan boleh dilaburkan dalam pelbagai bentuk untuk faedah masa hadapan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s