Sewa

Borang-borang bagi pihak yang berminat untuk menyewa tanah milik JAIS :

BORANG SEWA ms1

BORANG SEWA ms2

BORANG SEWA ms3

BORANG SEWA ms4