Monthly Archives: December 2017

Jumlah terkini

Kami memerlukan bantuan anda untuk menambah kutipan dana pembinaan masjid. Syarat yang ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) ialah pembinaan boleh dimulakan jika jumlah kutipan mencapai 70% daripada kos pembinaan . Kos pembinaan semasa mula-mula dikemukakan kepada Perbadanan Wakaf … Continue reading

Image | Posted on by